Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa budynku zaplecza na stadionie miejskim w Malborku przy ul. Toruńskiej 60 - roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
malborski  
Ulica
ul. Toruńska  
Numer budynku
60  
Data publikacji do
2015-11-04  
Termin składania ofert
2015-08-03 13:00  

Budowa budynku zaplecza na stadionie miejskim w Malborku przy ul. Toruńskiej 60
Numer ogłoszenia: 179386 - 2015; data zamieszczenia: 16.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Załączniki

  SIWZ.doc 349,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ_z_zal.pdf 26,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1 do SIWZ.doc 60 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2 do SIWZ.doc 29,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 do SIWZ.doc 27,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 do SIWZ.doc 36 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4A do SIWZ.doc 28,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do SIWZ.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5A do SIWZ.doc 26,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do SIWZ.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 7 do SIWZ.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 8 do SIWZ.doc 220,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 9 do SIWZ.doc 26 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie nr 1 d...ści SIWZ.jpg 403,15 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zagospodarowanie terenu.pdf 2,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie nr 2 d...ści SIWZ.pdf 1,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ej oferty.pdf 943,58 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się